Auto servis Đurđević

SERVIS SERVO PUMPE

Servo pumpa je deo sistema za upravljanje vozilom zadužen za stvaranje pritiska hidrauličkog ulja koji se preko creva i cevi šalje do razvodnika letve volana.
Servo pumpu može pokretati sam motor preko pk kaiša, ili akumulator u slučaju elektronske ili električne servo pumpe.
Servis servo pumpi, bilo da su hidraulične, električne ili elektronske vrši se prethodnim dijagnostikovanjem kvara, kako bi se prvo utvrdilo da li je servis servo pumpe moguć.

Najčešće se dešavaju kvarovi tipa:

  • Curenje, gubljenje ulja, usled oštećenja zaptivnih elemenata (gumica, dihtunga, semeringa)
  • Zujanje, koje upućuje na oštećenje ležaja pumpe
  • Gubitak serva, u slučaju kada je sistem ostao bez servo ulja usled kvara na servo letvi, pukotine na cevima i crevima, isticanja hladnjaka za ulje ili curenje same servo pumpe
  • Gubitak serva, usled kvara na samoj servo pumpi, a gde u rezervoaru za servo ulje ima dovoljno tečnosti

REMONT SERVO PUMPE

Jako je važno da se u servo pumpi uvek nalazi dovoljna količina ulja, jer ako pumpa radi »na suvo« (bez tečnosti) može doći do oštećenja glavnih elemenata pumpe (telo pumpe, regulator pritiska, rotacione površine) i u tom slučaju je remont servo pumpe nemoguć i mora se izvršiti kompletna zamena servo pumpe.
Servis hidrauličnih servo pumpi podrazumeva zamenu zaptivnih elemenata i ležaja, gde je najvažnije da su ugrađeni elementi proverenog kvaliteta od potvrđenih proizvođača.

Kod električnih servo pumpi takođe se menjaju zaptivni elementi koji se nalaze u njenom hidrauličnom delu, zameni se dotrajala ili oštećena spojnica između električnog i hidrauličnog dela, i obavi se zamena ležajeva i četkica motora. Kod većih servisa gde se detektovalo pregorevanje motora obavlja se viklovanje motora.

Zbog osetljivosti pumpe na nečistoće, prilikom remonta se obavezno vrši i čišćenje kompletnog sistema i na kraju obavezno testiranje.
U zavisnosti od tipa vozila i elemenata koje servis obuhvata formira se cena za svakog klijenta.